Wstęp ministra Bogdana Zdrojewskiego

Szanowni Państwo,

chciałbym wyrazić podziw i głęboki szacunek wobec Tych, którzy noszą honorowy tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Ich postawa pozwala wierzyć, że możliwe jest zachowanie najwyższych wartości i standardów człowieczeństwa nawet w sytuacjach ekstremalnych. Przemoc, okrucieństwo, zło, strach nie są w stanie zabić w człowieku tego, co najistotniejsze – bezinteresownej chęci pomocy drugiemu człowiekowi. Wyrażam wdzięczność Instytutowi Yad Vashem, dzięki któremu nie ginie pamięć o ludziach, którzy „ratując jedno życie, ratowali cały świat”. Dzisiaj, przeszło 60 lat po zakończeniu wojny, Polacy, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej, doczekali się wydania upamiętniającej ich czyny Księgi również w języku polskim. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę fakt, że medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, odznaczenie najwyższej rangi, jakim państwo Izrael honoruje obcokrajowców, został przyznany ponad 6000 Polaków spośród ogólnej liczby 20 000 odznaczonych. Im właśnie poświęcone jest niniejsza publikacja. Biogramy, które składają się na polskie wydanie Księgi, to historie Tych, którzy w najtrudniejszych czasach XX wieku, w sytuacji bezustannego zagrożenia życia potrafili wobec zła i okrucieństwa pozostać wierni najwyższym, ludzkim wartościom, zachować godność własną i godność drugiego człowieka, potrafili zachować człowieczeństwo, płacąc za to często najwyższą cenę. Dzisiaj możemy tylko być dumni, że wśród nas jest tylu niezwykłych, odważnych ludzi możemy też uczyć się od nich godności, solidarności, nadziei. Jestem niezwykle szczęśliwy, że polskim wydaniem „Księgi Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” możemy przyczynić się do oddania hołdu Sprawiedliwym, a jednocześnie poszerzenia wiedzy na temat bolesnej dla Żydów i Polaków historii.

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego